Thursday, January 20, 2011

Rządząc pogodą - smugi chemiczne 2000 - 2025

Artykuł ten przedstawia szczegóły programu modyfikacji pogody w latach 2000-2025.
Teraz nie dziwi mnie fakt, że akurat w 2008 roku zauważyłem smugi chemiczne po raz pierwszy. Są tutaj opisane poszczególne etapy wdrażania programów aerozolowych ze szczególnym nasileniem oprysków w 2008 roku. Cały program obejmuje lata 2000-2025, kiedy to zarówno samoloty wojskowe jak i cywilne rozpylają cząstki aluminium i innych metali do atmosfery.

Nie trudno sobie wyobrazić co stanie się z ludzkością w ciącu kolejnych 15 lat intensywnego spryskiwania z jakim mamy doczynienia od roku 2008.... brak komentarza...

http://info-wars.org/2010/08/09/atmospheric-geoengineering-weather-manipulation-contrails-and-chemtrails-revised/

No comments:

Post a Comment