Wednesday, March 23, 2011

Meatrix - powód #1 globalnego ocieplenia

Zapytaj katolika, chrześcijanina, księdza; czy zabijanie zwierząt i ich zjadanie jest w porządku?


Thumbnail3:45

Precz z McDonaldem - precz z KFC

Większość ludzi uważa, że największym powodem globalnego ocieplenia jest emisja gazów cieplarnianych spowodowana poprzez samochody, samoloty i inne pojazdy i urządzenia. W rzeczywistości, o której nie mówi się w mediach te pojazdy to tylko 13% z tego, co powoduje globalne ocieplenie. Produkcja zwierząt na ubój to aż 18% z tego, co przyczynia się do globalnego ocieplenia. Gdyby amerykanie zmniejszyli ilość spożywanego mięsa o jeden mięsny posiłek w tygodniu, to równałoby się to "zdjęciem z amerykańskich autostrad 500,000 samochodów"!

Chcesz wiedzieć więcej, to koniecznie obejżyj ten film:

Thumbnail1:12:20 Global Warming: MEAT THE TRUTH

No comments:

Post a Comment