Saturday, March 20, 2010

Zacieranie śladów przez administrację EPA

Strona EPA twierdzi:


"Update: The EPA's servers have either been crashed by too much traffic generated by this post, or the EPA has taken down the radiation data. Check back later to see if the EPA's servers are working."

Aktualizacja: serwery EPA załamały się w związku z dużą ilością odwiedzin tego wpisu, albo EPA usunęła dane o promieniowaniu. Sprawdź później, czy serwery EPA pracują poprawnie.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23784

http://blog.alexanderhiggins.com/2011/03/18/you-can-view-official-epa-radiation-readings-9204/ 

Amatorskie wyłączenie oprogramowania serwerowego działającego na Javie. Najwyraźniej po to, aby nie można było odczytać wartości promieniowania na stronie EPA technik spowodował błąd w kodzie. Najprawdopodobniej bład został spowodowany podmianą wartości w miejsu, gdzie program spodziewał się wartości liczbowej na sekwencje liter. Jednocześnie technik zapomniał o wyłączniu funkcji debugowania, która w normalnych warunkach ukryła by ten błąd.

https://cdxnode64.epa.gov/radnet-public/query.do


 

No comments:

Post a Comment