Sunday, July 17, 2011

Opryski chemiczne - Gdańsk 17.07.2011

Na takim szarawym niebie trudno zwrócić uwagę na coś, co nie jest jego naturalną częścią, szczególnie gdy nie patrzy się w niebo.Obowiązkiem ludzi, którzy znają ten temat jest uświadamianie społeczeństwa o tym zbrodniczym procederze...


No comments:

Post a Comment