Wednesday, February 1, 2012

Goodbye Google / Żegnaj Google

Beginning on March the 1st Google will change its policy and it will become 100% spying tool.

Od pierwszego marca Google wprowadza zmiany i stanie się w 100% narzędziem szpiegowskim.It is time to move somewhere else. I am currently testing some free blogs, so I can legally continue monitoring of illegal worldwide spraying operation. I'll not post on this blog anymore. Also because of ACTA I had to do some cleaning and I had removed some posts. I'll not be using any Google services like email, docs ect. This is my way of saying no to ACTA and violating freedom of speech and other civil rights.

Czas, aby przenieść się gdzie indziej. Aktualnie testuję różne darmowe blogi, żebym mógł legalnie śledzić nielegalną, światową akcję rozpylania aerozoli. Na tym blogu nie będę więcej pisał. Również dzięki ACTA musiałem zrobić na blogu małe porządki i usunąć niektóre wpisy. Nie będę już więcej używał żadnych usług Google, takich jak email, GoogleDocs i inne. To mój sposób na odpowiedź w sprawie ACTA, łamania wolności słowa i innych naszych praw.

No comments:

Post a Comment