NWO = Order out of Chaos / Porządek z chaosu

Porządek z chaosu 

Wszystko to co się teraz dzieje i przez ostatnie stulecia to działanie zaprojektowane przez elity. Po trochu, krok po kroku, żeby stworzyć Jeden Światowy Rząd. II Wojna Światowa, która doprowadziła do zawiązania Uni Europejskiej, ataki z 11 września 2001 roku, które doprowadziły do Wojny z Terorem, w której to my, zwykli ludzie jesteśmy terorystami. Zamachy w Londynie, Madrycie i innych miastach całego Świata, ekonomiczny kryzys, powodzie, pożary i inne katastrofy jak huragan Katrina. Jesteśmy w łańcuchu niekończących się wydarzeń, których celem jest zaszczepienie strachu w naszych myślach. Gol globalistów to wykreowanie totalnego chaosu, po którym oni wrócą jako wybawcy, a odpowiedzią będzie Nowy Porządek Świata. Wszystko się teraz dzieje w przyspieszonym tempie, ponieważ jesteśmy w fazie Globalnego Przebudzenia. Możemy ich zatrzymać będąc razem, żyjąc w pokoju i miłości. Musimy zrozumieć co się dzieje, to będziemy w stanie ich powstrzymać. Jeżeli zostaniemy podzieleni i skłóceni ze sobą przez mało istotne rzeczy, pozostaniemy w obojętności i ignorancji, czego oni właśnie chcą.
Order out of Chaos

All that is happening right now and for the past century is design by the elites. Incrementally, step by step to create One World Government. World War II which lead to European Union, countless, wars based on lies, 911 which began War on Terror, where we the people are the terrorists. Bombings in London, Madrid and many other cities around the world, economical crisis, floods, fires and other disasters like Katrina. We are in a chain of endless events that injects constant fear into our minds. The goal of the Globalists is to create a total chaos, so than they can come up as our savers with the solution, which will be the New World Order. It is in full speed right now because the globalist are running out of time due to the Global Awakening. We can stop them if we are together and in love of each other. We must understand what is going on, so we can stop them. What they want is for us to stay in each others throats, separated by stupid things and living in ignorance.

------------------------------------------------

 On the speach on 9/11/1991 Georg Bush said:

0:33

"New world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations."

Translation.

"a world where the rule of law" = world dictatorship.
"Not the law of the jungle" = we the (people) will no longer have much to say.
"Governs the conduct of nations" = Who ever sits at the head of the UN will be above kings and presidents and prim ministers.

------------------------------------------------

Illuminati message for NWO is hidden in an American one dollar bill in several ways.

1-  MDCCLXXVI

MDC = 1600 MDCCLXXVI thus contains:

CLX = 160 3 --- 1's 3 --- 6's

XVI = 16 3 --- 0's or 10's 3 --- 7's

And, of course, 3 x 7 = 21 a very magic number. The year, 1776, when added, totals 21 also, making 1776 a very powerful magical year. But, when you divide 21 by three, you get three groups of 7, i.e., 7 + 7 + 7.

MEANINGS OF NUMBERS DEFINED

# 1 = Beginning

# 6 = Man

# 7 = God

# 8 = The New Beginning

# 10 or 0 = Testimony

# 21 = Exceeding Sinfulness of Sin

THE OCCULT BELIEF IN POWER OF NUMBERS

AND THE DERIVED MESSAGE OF GEMATRIA

As we have previously studied, occultists worship the power they believe is contained within numbers. They further believe extra power can be obtained by the practice of Gematria. The New Age Dictionary defines Gematria as "the art of interpreting the names and attributes of God by letter and number. A=1; B=2, etc." In the instance below, certain powerful numbers are deliberately created to contain the New World Order message that the Illuminati wanted to secretly convey to Initiates in every age. Watch carefully as we decode the numbers of the date MDCCLXXVI and enlighten you as to the intended occult meaning. It is the core attribute of the New World Order.

The Gematria hidden within these numbers contain a very shocking message; yet, it is the core message of the entire New World Order Plan. The literal meaning of the message is presented below, followed by the more understandable translation.

Since we have triplicities of three (3) Beginnings, of Man, of God, of testimonies, followed by the magic number of 21 (3 x 7), here is the occult message:

"The year, 1776, is the Beginning year in which man is placed

above God through exceeding sinfulness of sin.

This is the testimony of the Masters of the Illuminati."

When you add the numbers above together, leaving out the zeros, you have 48 (6 x 8).

"Man (represented by # 6) is going to create his own new

Beginning (represented by # 8)."2- NOVUS ORDO SECLORUM

The phrase Novus ordo seclorum (Latin for "New Order of the Ages") appears on the reverse of the Great Seal of the United States, first designed in 1782 and printed on the back of the American dollar bill since 1935. The phrase also appears on the coat of arms of the Yale School of Management, Yale University's business school. The phrase is often mistranslated as "New World Order", for which the Latin would be Novus Ordo Mundi.

3- Annuit cœptis = God favors our enterprise

Annuit cœptis is one of two mottos on the reverse side of the Great Seal of the United States. Taken from the Latin words annuo (nod, approve) and cœpta (beginnings, undertakings), it is literally translated as "He has approved our undertaking".

No comments:

Post a Comment